Please update your Flash Player to view content.

Senest opdateret (Onsdag, 16. maj 2018 18:59)

 

Grundejerforeningen Stensgaarden afholder loppemarked lørdag d. 10. juni.

Grundejerforeningen Stensgaardens årlige loppemarked afholdes lørdag d. 10. juni kl. 9.00-14.00 på de grønne arealer ved Shell i Støvring.

Tilmelding gøres til Jakob Krogh Jensen på 25113914(gerne som sms) og betaling kan gøres på mobilePay til 25113914.

Medlemmer: Gratis

Ikke-medlemmer: 100 kroner

Standenes størrelse er 3*4 meter og der kan stilles op fra kl. 8.00

 

Senest opdateret (Tirsdag, 16. maj 2017 18:14)

 

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Stensgaarden har, på et for nyligt afholdt møde, konstitueret sig. I forhold til sidste år er der ikke sket de store ændringer, da det forsat er Jakob Krogh Jensen der er formand. Bestyrelsen har fået et nyt medlem, da Henrik Wirenfeldt ikke modtog valg på generalforsamlingen. Det betød, at Trine Sandra Thomassen blev valgt ind i bestyrelsen og har fået opgaven som sekretær. Nedenfor er der en tydelig oversigt over konsitueringen.

Formand: Jakob Krogh Jensen

Næstformand: Litha Rask

Kasserer: Kaj Madsen

Sekretær: Trine Sandra Thomassen

Bestyrelsesmedlem: Hardy Holm Hansen

Ved mødet blev der også snakket om de fremtidige arrangementer og her kan nævnes, at der er planer om et vinarrangement i maj, loppemarked i juni og en biograftur omkring efterårsferien.

 

 

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Stensgaarden d 1/3-2017

1 Formanden byder velkommen, og foreslår Litha Rask som vælges som dirigent.

2 Formandens beretning

Konstituering

Året startede med et konstitueringsmøde i bestyrelsen kort efter generalforsamlingen. På mødet blev det besluttet at konstituere bestyrelsen med en ny formand samt ny næstformand og et nyt menigt medlem.

I løbet af året har vi afholdt dette korte konstitueringsmøde samt 6 bestyrelsesmøder. I bestyrelsen har vi et godt samarbejde, hvor hvert bestyrelsesmedlem har hver sine opgaver og ansvarsområder. Det har fungeret godt det seneste år og betyder, at der ikke er nogle der er overbebyrdet med opgaver og heller ikke nogle der ikke tager del i ansvaret og opgaverne.

Hjemmeside

Informationer til Grundejerforeningens medlemmer bliver i øjeblikket udgivet tre forskellige steder. Nemlig på hjemmesiden, facebook og ved omdeling af sedler til diverse arrangementer. Hjemmesiden kører for tiden rigtig godt og der kommer løbende informationer om arrangementer og anden brugbar info. Den er på nuværende tidspunkt opdateret med kort over Grundejerforeningens område, priser fra bredbånd nord og diverse arrangementer. Noget som vi i bestyrelsen skal øve os på er, at tage nogle billeder til arrangementerne, der kan komme både på hjemmesiden og facebook. Desuden har hjemmesiden i løbet af året fået et mindre facelift og der er lavet lidt om på menuer mm. Tidligt på året blev vi dog informeret om, at det program vores hjemmeside er opbygget ved hjælp af er forældet. Det er simpelthen ikke sikkert nok, i forhold til angreb fra diverse vira og hackere. Dette har betydet at vi i bestyrelsen har skullet tage stilling til, hvad vi så skulle gøre. Enten blev vi ved med at køre med hjemmesiden som den er, med de usikkerheder dette kunne medfører, ellers skulle der laves en ny hjemmeside. I bestyrelsen har vi besluttet at lave en ny hjemmeside med en mere opdateret platform. Det er bestyrelsen, der selv står for at lave den nye hjemmeside og derfor kan vi heller ikke sige noget præcist om, hvornår den er færdig og klar til brug. Det er en proces der kører i øjeblikket og forhåbentlig bliver den pænere og mere indbydende end den vi har nu.

Facebook

For de af jer der har en smartphone og er på facebook, så er det et godt og hurtigt sted til at få sine informationer om arrangementer i Grundejerforeningen. Så hvis I har en facebookprofil, så søg på Grundejerforeningen Stensgaarden, Støvring og like siden, så vil I få opdateringer på jeres facebookprofil. Hvis der er nogle der har brug for hjælp vedrørende facebook, så er vi naturligvis også klar til at hjælpe med det. Bare fang os her bagefter.

Hermesparken

I 2015 ryddede kommunen Hermesparken for træer, hvilket har givet et stort areal der skal være lyngareal.

Vi har det sidste år i bestyrelsen overvejet, hvordan vi bedst muligt kan bruge dette område og hvordan vi bedst muligt gør dette.

På arealet Hermesparken har bestyrelsen et ønske om, at få opført en offentlig legeplads, som Foreningens område kan bruge. I denne tid flytter der flere og flere børnefamilier til området og en legeplads vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte til vores del af byen. Men som I nok ved, som kræver det noget arbejde at få opført en legeplads.

Vores første opgave er, at få gjort legepladsen offentlig, da foreningen ikke kan sidde med vedligeholdelsesudgifter hvert år. Herefter skal der søges penge og indhentes tilbud. Og forhåbentlig kan det lykkes, at Støvring Nord også har en offentlig legeplads til gavn for beboerne i området.

Loppemarked

I juni afholdt vi Grundejerforeningens traditionelle loppemarked. Igen i år var der stor opbakning til loppemarkedet og det blev afholdt med over 60 stande. Generelt var der god stemning og mange glade sælgere og kunder. Vi var dog både heldige og uheldige med vejret, da det gik hen og blev en fantastisk sommerdag med temperaturer over 25 grader. Det havde desværre nok en betydning for de besøgende til loppemarkedet, som var en anelse mindre end de senere år. De færre kunder gik desværre ud over omsætningen hos vores sælgere og der kan nok ikke forventes det samme antal stande næste år. Men det er også helt ok. Loppemarket gav os et overskud på omkring 4000 kroner, som vi blandt andet bruger til vores arrangementer.

Vinsmagning

I efteråret forsøgte vi, efter forslag på en tidligere generalforsamling, at lave en vinsmagning for Grundejerforeningens medlemmer. Desværre var det et initiativ der manglede opbakning og derfor blev det ikke gennemført. Vinsmagningen var arrangeret i samarbejde med Bisgaard og skulle foregå her i dette lokalet her i Støvringhallen. Til en pris på 250 kroner, kunne foreningens medlemmer få mulighed for at smage på nogle lækre vine, sammen med en tapas-anretning fra Støvring Hallen. Vi vil prøve med vinsmagning igen i foråret og forsøge om det kan komme op at stå her. Vi håber ihvertfald fra bestyrelsens side, at I vil støtte op om arrangementet.

Biograftur

I weekenden før vinterferien afholdt vi biograftur for Grundejerforeningen. Lørdag d. 11. februar var vi i Kinorevuen og se “far til fire - på toppeni”. Biografturen var en succes, hvor der deltog 31 personer. Det var både familier og bedsteforældre der havde deres børnebørn med inde og se filmen. Vi havde håbet på en større deltagelse, så vi kunne havde fyldt mere af biografen i Skørping ud(plads til 100). Så hvis I har lyst til at invitere familien eller børnebørnene en tur i biografen, så vil vi også næste år forsøge at arrangerer en biograftur enten før eller efter vinterferien, da der næsten altid er premiere på en ny børne- og familiefilm

Støjvold

Arbejdet med at færdiggøre støjvolden ved Vestre Primærvej blev påbegyndt i den sidste bestyrelsesperiode af Steen Nyby. Da han udtrådte af bestyrelsen aftalte den nye bestyrelse, at Steen Nyby skulle videreføre arbejdet med Støjvolden. Arbejdet som Steen Nyby har gjort for støjvolden, har bestyrelsen været utrolig glade for. I løbet af året har støjvolden flere gange været på dagsordenen i både teknik og miljø-udvalget og i byrådet. Til sidst blev færdiggørelsen endeligt vedtaget i byrådet.

I perioden fra vedtagelsen til nu, har der været holdt møder for at sikre færdiggørelsen og sørge for de sidste praktiske ting. Herunder hvor meget beplantning der skulle fjernes og drøftet en tidsplan. Status for støjvolden er lige nu, at kommunen har fældet træer og fjernet anden beplantning og der er nu oprettet et sted, hvor entreprenørerne kan vippe deres rene jord af. I øjeblikket har entreprenørerne ikke mulighed for at levere jord til støjvolden, da de ikke har gang i nogle større graveprojekter, hvor deres overskudsjord skal bruges til støjvolden. Det forventes at påbegyndes senest til foråret og at støjvolden er færdig inden sommerferien.

Det skal herunder bemærkes at, der fra midlerne fra færdiggørelsen af støjvolden kan indgå en indhegning af Hedearealet Hermesparken, derudover vil der kunne indhegnes et areal til fritidsaktiviteter, hvis Grundejerforeningen ønsker dette.

Så tusind tak for det store arbejde Steen.

Kommunen

Vores samarbejde med kommunen fungerer stadigvæk godt og vi har flere gange været i kontakt med dem, for at gøre opmærksom på nogle forskellige ting. Blandt andet har vi fået skiltningen på Steensgaardsvej rettet, så det er det samme i begge ender og derudover har kommunen færdiggjort skiltningen ved chikanerne.

Snerydning

Vi er i bestyrelsen blevet kontaktet vedrørende en ændring af reglerne for snerydning på fortove. Det drejer sig om, hvem der skal rydde fortovet, grundejeren eller kommunen. Vi er i den forbindelse i løbende kontakt med kommunen og vil straks kommunen har dannet sig et overblik over de ændrede regler melde det ud til medlemmerne.

Folder + medlemshvervning

I starten af år 2017 har vi lavet en folder, som informerer om Grundejerforeningen, vores formål, arrangementer og de tiltag vi har fået gennemført indtil nu. Dette har været i håbet om, at informere om Foreningen og få minimum det samme antal medlemmer som sidste år og forhåbentlig mere. Desuden står vores kontaktinformationer på folderen, samt facebookadresse og webadresse, så alle i vores område har mulighed for at tilgå informationer om Grundejerforeningens område.

Derudover har vi også ændret folderen lidt, så den også kan være en velkomstfolder til nye beboerer, så nytilflyttere hurtigt kan få informationer om vores område. Så hvis I ser nogle nye der flytter ind i nærheden af jer, så vil vi rigtig gerne informeres om det, så vi kan give dem en velkomstfolder.

Logo

I forbindelse med opgraderingerne og opdateringerne på hjemmesiden har vi i bestyrelsen haft et ønske om at få et logo til Grundejerforeningen. I forbindelse med mit job, har jeg fået Tech College til at komme med nogle forslag til logoer. Det er ganske nyt og til det næste bestyrelsesmøde vil vi beslutte, hvilket logo der passer bedst til Grundejerforeningen.

Logoet vil også komme til at pryde foldere og det brevpapir, som vil vil bruge i fremtiden, når vi sender informationer ud til medlemmerne på papir.

 

Jeg synes vi har haft en godt år i Grundejerforeningen, hvor vi har fået lavet nogle gode arrangementer og tiltag og for det vil jeg gerne takke bestyrelsen og medlemmerne for at bakke op om arrangementerne.

 

Beretning godkendes, og ingen spørgsmål til dette. 

3 Aflæggelse af regnskab, som fremlægges af Kaj som siger han er en glad kasserer. Medlemstallet er dog faldet med ca 20 stk, til 149 medlemmer. Der har været et godt overskud fra loppemarkedet. Så en pæn kassebeholdning der er steget med ca 18000 i 2016.

4 Der er ingen indkomne forslag

5 Kontigent for 2018 fastholdes på de 150 kr.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, Jakob og Kaj modtager genvalg, Henrik stiller ikke op igen.

Trine Sandra Thomassen, Østervænget 11, 26134072, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. er valgt som bestyrelsesmedlem og der er genvalg til Marie Jensen som suppleant.

7 Valg af revisor, Lilian Sølvkjær genvælges.

Valg af suppleant. Preben Thorvaldsen.

8 Evt.

Trine foreslår at der etableres et fodgængerfelt eller lign på Hobrovej nede ved Brugsen op mod Hjordalsvej.

Steen foreslår der skal ligges asfalt der hvor byen blev gravet op efter Bredbånd Nord og skift af diverse vandmålere i området, og det er aftalt med kommunen.

 

Senest opdateret (Tirsdag, 07. marts 2017 20:30)

 
Grundejerforeningen Stensgaarden afholder ordinær generalforsamling
Onsdag d. 1. marts 2017 kl. 19.00 i Støvringhallens mødelokale
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og evt. spørgsmål/svar til beretningen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og suppleant
8. Evt.
Efter generalforsamlingen er Grundejerforeningen vært for lidt mad og efterfølgende kaffe.
Tilmelding senest d. 26. februar 2017 til:
Kaj Madsen 93990847 Jakob Krogh Jensen 25113914

Senest opdateret (Torsdag, 16. februar 2017 19:22)

 
Kontakt foreningen

Formand:
Jakob Krogh Jensen
25113914
bestyrelsen@stensgaarden.dk

Næstformand:
Litha Rask
98372076

lirask@mail.dk

Kasserer:
Kaj Madsen
93990847
kkmadsen27@gmail.com

Medlemsskab

Husstand:
150 kr. pr. år

Indbetales på:
Jutlander Bank
Reg. nr. 9805
Konto nr. 2071 407 449

Husk at skrive navn+adresse
på indbetalingen.

Søg